Ana Sayfa Hakkımızda Araçlarımız Transfer Filo Kiralama Koşullar Sigorta İletişim
 
     
 
SİGORTA ŞARTLARI    
     
 

DURAY RENT A CAR, müşterilerini gerek kanunların emrettiği şekilde, gerekse tercihleri doğrultusunda sigortalanmalarını görev sayar. Sigortaların geçerli olabilmesi için; Kiracı en az 21 yaşında ve 1 yıllık geçerli bir ehliyet sahibi olmalıdır.

Kredi kartınızın olması kiralama prosedürlerinin daha kolay halledilmesine yardımcı olacaktır. 
Teminat olarak kredi kartınızdan provizyon ve/veya boş slip alınamadığı durumlarda, sizden çeşitli referanslar istenebilir (çalıştığınız yerden referans yazısı, kefil vb.)
Araç kiralanması esnasında imzaladığınız kiralama şartları içerisinde en önemli şartlar sigorta şartlarıdır. 
Sigorta şartları özetle aşağıdaki maddeleri içerir;

1-Araçlarımız Karayolları Trafik Yasası uyarınca mecburi Karayolları Mali Sorumluluk sigortası ile sigortalanmıştır.
1.1 Bu Sigorta için ayrıca bir prim ödemeniz gerekmemekte olup, fiyata dahildir.
1.2Üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluk, her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla ve sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat kadardır. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk müşteriye aittir.

2-Günlük full kasko sigorta (CDW) primleri kira bedeli içerisindedir.
(Size Kasko sigortası teminatlarından prim karşılığında yararlanma hakkı verilmesi, firmamıza ayrıca bir sigorta şirketine o araç ile ilgili bir kasko sigortası yaptırma mükellefiyeti yüklemez.)
2-1. Kasko sigortası teminatı için gerekli prim ödemeniz fiyata dahil olmasına rağmen; 
Her hangi bir kaza veya hasar durumunda bu kasko sigortası teminatlarından yararlanabilmeniz için,
aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz zorunludur. Aksi taktirde imzaladığınız sözleşme ve taahhütnamedeki kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması hükümsüz hale gelir ve araç hasarının,tamirde geçen günlerin kira ücretinin, değer kaybının, iptal edilecek kasko hasarsızlık indiriminin v.s. tamamından şahsen sorumlu olursunuz.
Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo-teyp,stepne,avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve müşterinin sorumluluğu altındadır.
Lastik yarılmaları, far ve cam kırılmaları ile yedek lastik ve/veya avadanlıklar full kasko sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
2-1.1 Doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum yok ise kazanın anında haber verilmesi gerekir. 
2-1.2 Her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca, kaza yerinde iken yetkili görevliler tarafından Kaza tutanağı tutulmadan ve Duray Rent a Carın bilgisi olmadan müdahale edilmeyecektir. 
2-1.3. Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde Trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten; 
Teknik kaza raporu, tespit zaptı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ile Karşı tarafın ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi fotokopisi, irtibat adresi, telefonu şahit isim adres,telefonu ile (Bu durumda gerekli olan belgeler ruhsat kabının arkasında yazmaktadır.) benzer belgeleri ve bilgileri, en geç 48 (kırksekiz) saat içinde firmamıza iletmeniz gereklidir. 
2-1.4.Müşteri tarafından günlük kira bedeli içerisinde primi ödenerek yapılan kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması, kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
2-1.5.Yukarıda belirtilen evraklar müşteri tarafından temin edilemez ise, Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında kaza yapıldıysa, kaza yapan sürücü kira anlaşmasında kayıtlı değilse, iş bu kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise,kaza anında azami hız limiti aşılmış ise, trafik kaza raporu ile 8/8 (veya %100) oranında kusurlu ise, ehliyetli değil ise veya herhangi bir sebeple kaza sırasında ehliyeti geçersiz ise , kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması geçersiz sayılır. 
Ve kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması ortadan kalktığından tüm hasar, zarar, araç değer kaybı , aracın tamirde geçen sürelerde işleyen kira bedeli gibi zararlar müşteriden talep edilebilir.
2.1.6 Taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen müşteri mesuldür.
2-1.7 Müşteri tarafından günlük kiralama ücreti içinde primi ödenerek yapılan kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması; Tek taraflı ve/veya tam kusurlu kaza durumlarında 3ncü şahıslara, mağdur olduğunu iddia edenlere, Devlet mallarına verilen zararlara, istenebilecek tazminatlara karşı birinci derecede sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz.

2-2. Müşteri, seyir dışında aracı güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
Aracın çalınması durumunda müşteri,çalınma ihbarını olayı öğrendikten itibaren en geç    1 saat içinde iletecek ve derhal en yakın polis merkezine başvurarak, tutanak tutturacak ve talimatlar doğrultusunda yapılması gereken diğer işlemleri yaptıracaktır.
Aksi durumda müşteri; araç 45 gün içinde bulunursa o tarihe kadar olan kira bedelini, araç 45 gün içinde bulunmazsa aracın o günkü 0 km. anahtar teslimi satış bedelini ödeyecektir. 
Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup müşteri tüm zararı ödemekle yükümlüdür

 
     
     
 

Duray Rent a Car Merkez Ofis
Atıf Bey Mah. 5 Sokak No:86/D Gaziemir/İzmir
Telefon : +90 232 251 80 12
Faks : +90 232 251 65 54

İzmir Havalimanı İç Hatlar 7/24
İzmir Adnan Menderes İç Hatlar Terminali
Telefon : +90 232 274 18 12
Faks : +90 232 274 18 02

İzmir Havalimanı Dış Hatlar 7/24
İzmir Adnan Menderes Dışhatlar Terminali
Telefon : +90 232 274 12 16
Faks : +90 232 274 18 22